Sterftecijfers bij mensen met langdurige zorg, 2020

Sterftecijfers voor de week 1 tot met 17 van 2020 naar GGD-regio bij mensen die gebruik maken van langdurige zorg in het kader van de Wet langdurige zorg.
In week 17 (20 april tot en met 26 april) stierven ruim 1 700 mensen die langdurige zorg kregen. Dit aantal is bijna 50 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Het gaat hier om mensen die zorg ontvingen op basis van de Wet langdurige zorg. Dit zijn mensen die in een verpleeg-, verzorgingshuis of andere zorginstelling wonen, en mensen die thuis zorg kregen. Bij de rest van de bevolking bleef de sterfte ongeveer gelijk.

Downloads