Sportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra, naar baten

Deze tabel bevat cijfers over het aantal sportorganisaties met inkomsten van meer of minder dan 50 duizend euro.
Het Mulier Instituut heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd een tabel op te stellen over de verdeling van het aantal sportclubs, watersportclubs, maneges, sportscholen en fitnesscentra met inkomsten van meer of minder dan 50 duizend euro.