Indicatoren vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017

© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
Werkgelegenheid en toegevoegde waarde bij groepen van vennootschapsbelastingplichtigen, 2010-2017.
Het ministerie van Financiën heeft het CBS gevraagd economische indicatoren, waaronder werkgelegenheid en toegevoegde waarde, te leveren over de verschillende groepen van vennootschapsbelastingplichtigen binnen Nederland. Dit onderzoek is bekostigd door het ministerie van Financiën.