Platformeconomie, 2019

Maatwerktabel over het gebruik van online platforms om goederen of diensten te bestellen of uit te wisselen, 2019
In deze maatwerktabel zijn de percentages van personen vanaf 12 jaar te vinden die via een online platform goederen of diensten hebben besteld of uitgewisseld. Verslagperiode is 2019.