Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014, 2017

De tabellenset over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2014/'15 en 2017/’18.

De tabellenset over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2014/'15 en 2017/’18. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs. Van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie direct na uitstroom bepaald. Van de werknemers na schooljaar 2014/’15 is ook bepaald of zij tot na drie jaar na uitstroom nog steeds werknemer waren. Van de uitstromers na schooljaar 2017/’18 is de arbeidsmarktpositie in enkele regio’s bepaald.

Opdrachtgever: samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein.

Downloads