I&O Research, 2020

Erratum:

In de resultaten van dit onderzoek bleek een onjuistheid te bevatten omdat een zoekopdracht ten onrechte niet is uitgevoerd.
De uitkomsten van winkelgebied Centrum Deventer zijn aangepast.
Omzetontwikkelingen en -niveaus van de detailhandel van winkelgebieden in Oost-Nederland, 2015-2018
Bekostigd door I&O Research t.b.v. het uitvoeren van een koopstromenonderzoek naar het koopgedrag in Oost-Nederland.