Goederenhandelaren met China, 2018

Deze tabel bevat informatie over de aantallen goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in 2018.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt op verzoek van NOS aantallen van goederenhandelaren (exporteurs en importeurs) met China, uitgesplitst naar bedrijfstak, in kaart. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden, de gegevens zijn ontleend uit reeds beschikbare bronnen.