Aantal land- en tuinbouwbedrijven naar rechtspersoonlijkheid

Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm (rechtspersoon, natuurlijk persoon / eenmanszaak of samenwerkingsverband zoals vof, maatschap of cv).
Aantal land- en tuinbouwbedrijven per rechtsvorm op nationaal en provinciaal niveau en ook per bedrijfstypen en SO-klasse.