Tabellen re-integratievoorzieningen, 3e kwartaal 2019

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) re-integratievoorzieningen uit de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).
Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Vanaf 2019 is het aantal voorzieningen uitgebreid.

Downloads