Cijfers voor de wijkatlas Leidschendam-Voorburg

Cijfers over diverse onderwerpen op de nieuwe wijk- en buurtindeling die eerder niet op dit niveau beschikbaar waren.
De gemeente Leidschendam-Voorburg stelt zelf een wijkatlas samen, over diverse onderwerpen die spelen binnen de gemeenten. Op verzoek van de gemeente, heeft het CBS/UDC Leidschendam-Voorburg cijfers samengesteld voor wijken en buurten die nog niet beschikbaar zijn op StatLine. De uitkomsten van dit CBS-onderzoek zijn opgenomen in de bijgevoegde tabellenset. Bekostigd door de gemeente Leidschendam-Voorburg.