City Deal Zicht op Ondermijning: 1e fase

Onderzoek naar ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoedfraude en drugscriminaliteit.
Elf lokale en landelijke overheden tekenden in de zomer van 2017 het convenant voor de City Deal Zicht op Ondermijning. Een noviteit in deze samenwerking is het koppelen van veiligheidsexperts en data-analisten van de verschillende overheden aan dataspecialisten van het CBS. Doel van het onderzoek is een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.