Aansluiting opleiding en werk (12u) mbo-gedipl. 2018

Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk (12-uursgrens) van mbo’ers die in schooljaar 2016/’17 hun diploma hebben behaald uitgesplitst naar instelling en regio.

Deze tabellensets zijn ontwikkeld in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en zijn gebaseerd op het schoolverlatersonderzoek 2018. Omdat het gaat om gedetailleerde informatie is gebruik gemaakt van de methode Kleine Domein Schatters (KDS). Zie voor meer informatie over deze methode het rapport KDS Schoolverlaters.

Voor deze tabellensets is voor de afbakening van werkzaam de 12-uursgrens gehanteerd. In mei van dit jaar zijn tabellen gepubliceerd op basis van de 1-uursgrens.

Naast deze informatie over de aansluiting van opleiding en werk van gediplomeerde mbo’ers stelt het CBS in opdracht van het Ministerie van OCW ook tabellen samen over de arbeidsparticipatie van mbo schoolverlaters. Die tabellen zijn gebaseerd op registerinformatie en bevatten zowel informatie over gediplomeerde als ongediplomeerde mbo schoolverlaters.