Door- en uitstroom van mbo'ers tot 25 jaar, 2010-2018

Tabellen met de brongegevens uit het nieuwsbericht: ‘Meisjes vaker dan jongens op hoogste niveau mbo’ van 30 september 2019.
In de tabellen staan gegevens van de ingeschrevenen (j/m) in het mbo jonger dan 25 jaar van het studiejaar 2017/’18 naar niveau en richting (sector) van de studie. Daarbij wordt de doorstroom naar het volgende studiejaar binnen en buiten het mbo gegeven en in een reeks van jaren de directe doorstroom van mbo-4-gediplomeerden naar het hbo.