Opgeheven bedrijven in Den Haag, 2007-2018

Hoeveel Haagse bedrijven zijn de afgelopen jaren opgeheven en wie waren de ondernemers van deze bedrijven?
Het Urban Data Center/Den Haag heeft voor de gemeente uitgezocht hoeveel bedrijven in Den Haag de afgelopen jaren zijn opgeheven. Hierbij zijn ook kenmerken van de ondernemers achterhaald, zoals leeftijd en geslacht, en hoe vaak het om een familiebedrijf ging. Daarnaast is onderzocht wat de ondernemers van opgeheven bedrijven gingen doen nadat het bedrijf was gestopt.