Aantal en vermogen van windturbines per RES-regio

Tabel met het aantal en vermogen van windturbines per provincie en RES-regio eind 2018. RES-regio is een regionale indeling die voor het ontwikkeling van de Regionale Energie Strategie is afgesproken.
Bij het maken van het Klimaatakkoord waren verschillende zogenoemde sectortafels betrokken. Parallel aan de landelijke onderhandelingen aan de sectortafels, is Nederland opgedeeld in 30
energie-regio’s op initiatief van gemeenten, provincies en waterschappen. In de tabel zijn de windturbines volgens deze indeling geteld voor aantal en vermogen. Het tabblad 'Gemeenten naar RES-regio' geeft aan welke gemeente is ingedeeld in welke RES-regio.