Armoedemonitor Kempengemeenten, 2017

© Hollandse Hoogte / Richard Brocken
Gebruik van minimaregelingen in de Kempengemeenten uitgesplitst naar achtergrondkenmerken, 2017.

De Kempengemeenten willen graag hun minimabeleid monitoren. Dit bestaat onder andere uit het beschikbaar stellen van inkomensondersteunende regelingen. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde inkomensgrens kunnen hier gebruik van maken. Interessant is wat de samenstelling is van de minimahuishoudens in de Kempengemeenten en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Het CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens volledig in beeld gebracht kan worden. Een gemeente kan dit over het algemeen niet zelf omdat zij geen beschikking heeft over deze gegevens. Het RDC de Kempen (een samenwerking tussen het CBS en de vijf Kempengemeenten) is daarom gevraagd de gegevens over het gebruik van gemeentelijke regelingen in 2017/2018 te koppelen aan de inkomensgegevens van 2017. De voorliggende tabellenset is het resultaat hiervan.

Bekostigd door: RDC de Kempengemeenten