Adreskwaliteit, 2018

Het ministerie van BZK streeft ernaar dat de gegevens in de BRP kloppen en wil daarom graag weten wat het kwaliteitspercentage van het adresgegeven is per persoon en per adres. Dit onderzoek is in het najaar van 2018 uitgevoerd.
In een inhoudelijke rapportage worden de resultaten gepresenteerd en vergeleken met het onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd. Opdrachtgever: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.