Aanbod- en gebruiktabellen en input-outputtabellen

Aanbod- en gebruiktabellen, input-outputtabellen en rekeningenstelsel, 2015-2018

Aanbod en gebruiktabellen

De aanbodtabel beschrijft het aanbod van goederen en diensten verbijzonderd naar productgroepen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen binnenlandse productie door bedrijfsklassen en invoer van al deze productgroepen. Een regel van de aanbodtabel geeft een beschrijving van het aanbod van een bepaalde productgroep. De gebruiktabel beschrijft het gebruik van goederen en diensten er bijzonder naar productgroepen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen intermediair verbruik doorbedrijfsklassen en finale bestedingen. Een regel van de gebruiktabel geeft een beschrijving van de bestemmingen van een bepaalde productgroep.

Input-outputtabellen

Ook in de input-outputtabel worden aanbod en gebruik beschreven. Hier wordt echter het gebruik niet gespecificeerd naar productgroep zoals in de gebruiktabel, maar naar bedrijfsklasse van herkomst dan wel naar invoer. In deze tabel worden zodoende de relaties tussen diverse producenten en hun afnemers beschreven. De input-outputtabel wordt afgeleid uit de aanbod- en gebruiktabellen.

Rekeningenstelsel

In het rekeningenstelsel wordt de economie beschreven als een reeks samenhangende economische deelprocessen. De onderscheiden deelprocessen zijn achtereenvolgens: productie, inkomensvorming, primaire en secundaire inkomensverdeling, inkomensbesteding, herverdeling door kapitaaloverdrachten, kapitaalvorming en financiering.

Elk deelproces wordt beschreven in een afzonderlijke rekening. Daarbij worden de economische transacties onderscheiden in middelen en bestedingen. De rekeningen zijn in evenwicht gebracht door middel van saldi (het verschil tussen de middelen en de bestedingen). Door het saldo van de ene rekening door te boeken naar de volgende rekening ontstaat er een samenhang tussen de opeenvolgende rekeningen en de daarin beschreven processen.

De deelprocessen worden beschreven in de rekeningen voor de totale economie en voor de afzonderlijke binnenlandse sectoren. De relatie van de totale economie met het buitenland wordt getoond in de rekeningen voor ‘transacties van het buitenland met Nederland’. Deze rekeningen zijn opgesteld vanuit buitenlands gezichtspunt en bevatten een lopende rekening, een kapitaalrekening en een financiële rekening. Op de lopende rekening zijn de invoer, de uitvoer en de inkomenstransacties opgenomen.

In de hier opgenomen tabellen wordt het rekeningenstelsel gegeven voor alle sectoren, één verslagjaar per tabel.