Stikstof- en fosfaatexcretie 2018, vijfjaarsgemiddelde

Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer. De samenstelling van het ruwvoer is berekend als een gemiddelde van de laatste vijf kalenderjaren minus het jaar met de hoogste en het jaar met de laagste waarneming. Het gemiddelde is toegepast op het ruwvoer van alle graasdieren.
Stikstof- en fosfaatexcretie in 2018 op basis van een vijfjaarsgemiddelde samenstelling van ruwvoer.