Monitor Tijdelijke Verhuur 2018

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Met ingang van 1 juli 2016 is op grond van de ‘Wet doorstroming huurmarkt 2015’ het stelsel van tijdelijke verhuurcontracten verruimd.

De wet introduceert nieuwe vormen van tijdelijke huurcontracten, waardoor er in meer situaties een woongelegenheid tijdelijk verhuurd kan worden. Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op steekproef. Omdat een steekproef kan afwijken ten opzichte van de populatie is gebruik van ophooggewichten om dit effect te verminderen. Bij het bepalen wat de ophooggewichten is de steekproef onderverdeeld in drie categorieën: corporaties, bedrijven en particulieren.