Brancheverenigingen: NRK 2018

In het kader van aanvullend statistisch onderzoek voor brancheverenigingen heeft het CBS een tabel samengesteld voor de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK).
In deze tabel zijn cijfers over de leden van NRK met betrekking tot de omzetontwikkeling (Q1 2011 t/m Q4 2018) en het omzetniveau (2011 t/m 2018) opgenomen.

Downloads