Psychisch ongezond naar geslacht, leeftijd en opleiding

Psychisch ongezond (op basis van MHI score), 12 jaar en ouder, 2004 t/m 2007 en 2014 t/m 2017. Gegevens zijn opgesplitst naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau.
Het CBS heeft de psychische gezondheid gemeten door mensen van 12 jaar en ouder vijf vragen te stellen over hun gemoedstoestand, waaronder ‘Voelde u zich erg zenuwachtig?’ en ‘Zat u zo erg in de put dat niets u kon opvrolijken?’. Daar konden respondenten zes antwoorden op geven, variërend van ‘nooit’ tot ‘voortdurend’. Op basis van de antwoorden is een score tussen 0 (zeer ongezond) en 100 (perfect gezond) berekend. Mensen met een score onder de 60 zijn aangemerkt als psychisch ongezond. De opdrachtgever van dit maatwerk verzoek zijn het RIVM en het Trimbos-instituut.