Arbeidsdeelname van technici, 2013-2018

© Hollandse Hoogte / Vincent van den Hoogen
Cijfers over technische opleidingen, beroepen en sectoren naar landsdeel, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en grootteklasse, 2013-2018.

In 2013 hebben onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, jongeren, topsectoren, regio's en het Rijk het nationaal techniekpact gesloten. Doel van dit pact is om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren en zo het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Ook dit jaar heeft het ministerie van EZK aan CBS gevraagd om een update van de Monitor techniekpact te voorzien van cijfers. Het gaat om cijfers voor de verslagjaren 2013 tot en met 2018.

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Downloads