Omzetontwikkeling in Venlo centrum, 2015-2018

© CBS / Nikki van Toorn
Omzetontwikkeling van de sectoren detailhandel, horeca en consumentgerichte dienstverlening in omgeving parkeergarage Arsenaal en Venlo centrum overig, 2015-2018
Op verzoek van de gemeente Venlo brengt het CBS Urban Data Center/Venlo regionale omzetgegevens in kaart. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de regio's Omgeving parkeergarage Arsenaal en Centrum Overig. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de sectoren Detailhandel en Horeca en consumentgerichte Dienstverlening. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden, de gegevens waren reeds beschikbaar. De afbakening van de gebieden en de sectoren is afgestemd tussen de gemeente Venlo en het CBS.