Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

Omslag monitor Brede Welvaart 2019
In de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals 2019 beschrijft het CBS hoe de welvaart zich in de brede zin van het woord zich in Nederland ontwikkelt. De Monitor bevat ook recente cijfers over de voortgang en Europese positie van Nederlands m.b.t. de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Tabellen, begrippen en bronnen van de data opgenomen in de Monitor Brede Welvaart & Sustainable Devlopment Goals 2019.