Eerstegeneratiemigranten werkzaam in de bouw, 2017

bouwvakker op bouwplaats
© CBS / Nikki van Toorn
Eerstegeneratiemigranten werkzaam als werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouw, 2017
Het Centrum voor Beleidsstatiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft een tabel samengesteld met betrekking tot buitenlandse vakkrachten in de bouwsector. In deze tabel worden de personen getoond die afkomstig zijn uit een (kandidaat)-lidstaat van de Europese Unie (EU) en werkzaam zijn als een werknemer of zelfstandig ondernemer in de bouwsector in december 2017. Bekostigd door: Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).