Jongeren in een kwetsbare Positie, 2014/’15

Jongeren op leuning brug
© Hollandse Hoogte / Niels Wenstedt
Maatwerktabellen en bestand over jongeren in een kwetsbare positie in 2014/’15 en dashboard.

In opdracht van het ministerie van OCW is een tabellenset en een sav-bestand samengesteld over jongeren in een kwetsbare onderwijspositie. Het betreft een cohort jongeren dat in september 2015 een kwetsbare overstap maakte in het onderwijs. De tabellen geven kenmerken van deze groep weer in 2015, 2016 en 2017. De tabellenset geeft het totaalbeeld, in het sav-bestand is uitgesplitst naar regio. Bij het sav-bestand is een aparte toelichting beschikbaar.

Dit onderzoek is een vervolg op het eerder gepubliceerde onderzoek over het cohort 2010/11.