Sterfte aan dementie naar plaats van overlijden

De maatwerktabel bevat gegevens over sterfte aan dementie onder personen van 65 jaar en ouder.

De maatwerktabellen bevatten het aantal in Nederland ingeschreven personen van 65 jaar en ouder dat is overleden naar alle doodsoorzaken in totaal en de doodsoorzaak dementie. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar plaats van overlijden, geslacht, kwartaal en doodsoorzaken in totaal of doodsoorzaak dementie. Het betreft de jaren 1996-2017. De cijfers zijn definitief.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 190204. Opdrachtgever: AMC.