Nabijheid voorzieningen; buurtcijfers 2018

De StatLine-tabel Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018 geeft voor alle gemeenten, wijken en buurten in Nederland statistische informatie over de afstand tot voorzieningen en de dichtheid van deze voorzieningen. Een beperkte selectie van voorzieningen uit deze tabel is ook in de tabel Kerncijfers wijken en buurten 2018 te vinden. De volledige wijk- en buurttabel van de nabijheidscijfers over 2018 is als download beschikbaar via het dataportaal van het CBS.