Oudere minimahuishoudens in gemeente Groningen, 2017

Minimahuishoudens van 65 jaar of ouder op buurtniveau in de gemeente Groningen.
De gemeente Groningen heeft het Urban Data Center (UDC) regio Groningen gevraagd oudere (65-plus) minimahuishoudens op buurtniveau in beeld te brengen. Minimahuishoudens zijn in dit onderzoek gedefinieerd als huishoudens met een inkomen tot 110 procent van het sociaal minimum.