Leerlingen voortgezet speciaal onderwijs, 2014-2018

Naar aanleiding van een kamervraag zijn cijfers over het voortgezet speciaal onderwijs (vso) geleverd.
Van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs in schooljaar 2014/’15 tot en met 2018/’19 is de leeftijd op 31 december van het betreffende schooljaar weergegeven.