Inkomens en studieschulden van mbo- en ho-uitstromers

Inkomens en studieschulden van mbo- en hbo- en wo-uitstromers uit schooljaar 2011/’12.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over de inkomens, huishoudenssamenstelling, studieschuld en arbeidsmarktpositie van al dan niet gediplomeerde uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho). Dit is gedaan voor 3 peiljaren. Het doel van deze tabellen is om te laten zien of uitstromers een studieschuld hebben en hoe hoog hun inkomen is in relatie tot de terugbetalingsregels.