Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.
Het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) heeft een onderzoek voor de Metropoolregio Amsterdam uitgevoerd met betrekking tot verhuizingen. Het onderzoek is gericht op de verhuizingen van, naar en binnen de Metropoolregio Amsterdam en de kenmerken van bepaalde groepen verhuizers. Bekostigd door: Metropoolregio Amsterdam