Sterfte onder ingezetenen leeftijdsklasse en geslacht

Het aantal overleden ingezetenen in Nederland naar alle doodsoorzaken in totaal en doodsoorzaak onbekend, leeftijd (op het moment van overlijden) en geslacht.
De maatwerktabellen bevatten het aantal in Nederland ingeschreven personen dat is overleden in Nederland naar alle doodsoorzaken in totaal en doodsoorzaak onbekend. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar leeftijdsklasse, geslacht en doodsoorzaken in totaal of doodsoorzaak onbekend. De cijfers zijn definitief.