Vergelijking huishoudpositie AOW en BRP, 2016 en 2017

Personen met een AOW-uitkering ultimo 2016 of 2017 naar huishoudenspositie volgens AOW-registratie en naar huishoudenspositie en burgerlijke staat volgens BRP.
De huishoudenspositie is volgens twee verschillende registraties tegen elkaar afgezet. Het gaat om het soort huishouden in de registratie van de Algemene Ouderdomswet (AOW) van de SVB en om de huishoudenspositie en burgerlijke staat zoals het CBS die afleidt uit de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is gedaan voor de jaren 2016 en 2017. Dit onderzoek is een herhaling van eerdere onderzoeken waarin de gegevens berekend zijn voor de jaren tot en met 2015.

Bekostigd door: Sociale Verzekeringsbank

Downloads