Zorgkosten en kenmerken van wanbetalers (Zvw), 2016

Zorgkosten en achtergrondkenmerken van wanbetalers (Zvw) en de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, 2016.
Dit onderzoek geeft de resultaten weer van wanbetalers (Zvw) en de totale Nederlandse bevolking. Daarbij zijn de aantallen, de gemiddelde zorgkosten, de algemene GGZ kosten en de specialistische GGZ kosten in kaart gebracht. Ook is een uitsplitsing gemaakt naar de volgende achtergrondkenmerken: leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, huishouden, inkomen, vermogen, multiproblematiek (jeugdhulp, delicten en wmo-zorg) en beperkt doenvermogen (door bijvoorbeeld moeilijke life-events of een lager opleidingsniveau).
Bekostigd door: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.