Cultuur in Beeld 2018

Cijfers over het aantal banen, arbeidsjaren, zelfstandigen en de overlap daartussen in de culturele sector voor de jaren 2010 tot en met 2017.
Deze aanvullende tabellenset is samengesteld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De tabellen bevatten een tijdreeks, voor werknemers gaat het om de periode van 2010 tot en met 2017, voor zelfstandigen om de periode van 2010 tot en met 2016 en de overlap is alleen voor de jaren 2015 en 2016 berekend.