Deelnemers aan economische missies, 2004-2016

De publicatie beschrijft de deelnemers aan economische missies in de periode 2004-2016, de ontwikkeling van hun handel in goederen en diensten en hun buitenlandse investeringen.
De overheid organiseert diverse handelsmissies. Dit rapport en de bijbehorende tabellenset vormen samen de eerste beschrijving van de kenmerken van de deelnemers aan deze missies, de buitenlandse handel in goederen en diensten van deze bedrijven en hun buitenlandse investeringen. De resultaten betreffen de periode 2004-2016. Ze zijn onderverdeeld naar regio’s en naar inkomensgroep van de landen zoals vastgesteld door de Wereldbank. Waar mogelijk zijn ook ontwikkelingen van de buitenlandse handel toegevoegd. Bekostigd door: ministerie van Buitenlandse Zaken.