Jeugdhulp naar leeftijd en verwijzer, 1e halfjaar 2018

Voorlopige cijfers over het aantal jeugdhulptrajecten in het 1e halfjaar van 2018 waarbij de relatie wordt gelegd tussen enerzijds de leeftijd van de jongere en anderzijds de verwijzer die de jongere naar jeugdhulp verwezen heeft.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn enkele tabellen samengesteld waarin het aantal jeugdhulptrajecten wordt uitgesplitst naar de verwijzer en naar de leeftijd van de jongere bij aanvang van het traject. De cijfers hebben betrekking op het 1e halfjaar van 2018 en zijn voorlopig. Deze tabellen zijn bekostigd door het ministerie van VWS.

Downloads