Studieduur en –rendement van zwangere mbo-ers

Maatwerktabellen over studieduur en studierendement van het cohort vrouwelijke mbo-instromers in schooljaar 2012/’13, naar zwangerschap.
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Departementaal DataCentrum (DDC) tabellen samengesteld over studieduur en –rendement van een cohort al dan niet zwangere mbo deelnemers. Het DDC is een samenwerking tussen OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Downloads