CPI Caribisch Nederland excl. elektriciteit en water

Deze tabel toont de consumentenprijsindices (CPI's) exclusief elektriciteit en water van Caribisch Nederland vanaf het derde kwartaal 2017.
De cijfers zijn afgeleid uit consumentenprijsindices in de Statline-tabel “Caribisch Nederland; consumentenprijsindex (CPI) 2017=100”.