Ongelijkheidsmaten inkomen voor wijken/buurten, 2012

Gini-coëfficiënt, ratio 80/20 en relatieve interkwartielafstand voor gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens met een bekend inkomen, 2012 (vóór revisie).
Op basis van integrale gegevens over het gestandaardiseerde inkomen van particuliere huishoudens is een drietal ongelijkheidsmaten per gemeente, wijk en buurt berekend. Het gaat om de Gini-coëfficiënt, de ratio 80/20 en de relatieve interkwartielafstand op basis van gegevens vóór revisie over het verslagjaar 2012.
Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam

Downloads