Bedrijfsdemografie Provincie Limburg 2007-2017

Deze tabellen geven inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de actieve bedrijven in de provincie Limburg.

In opdracht van provincie Limburg zijn er tabellen gemaakt over het aantal unieke bedrijven, aantal vestigingen, oprichtingen en opheffingen, snelgroeiende bedrijven en verhuisbewegingen per jaar. De gegevens zijn uitgesplitst naar COROP-gebied, bedrijfstak, grootteklasse en land van zeggenschap.

Maatwerk is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl met referentienummer BDL180142.