Arbeidsparticipatie en afstand tot arbeidsmarkt, 2017

Deze tabellen geven een beeld van de participatie op de arbeidsmarkt van 15- tot en met 74-jarigen in Nederland in 2017.

Bij tabellen 12, 13 en 14 was de selectie op ‘niet-onderwijs volgenden’ niet correct. In deze tabellen is de populatie daarom gecorrigeerd tot de juiste selectie van niet-onderwijsvolgenden.

Deze tabellen bevatten cijfers over de arbeidsparticipatie in Nederland in 2017. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar leeftijd, geslacht, onderwijsniveau en het hebben van wel/geen startkwalificatie. Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.