Omzetontwikkeling winkelgebieden Den Haag, 2013-2017

Passage Den Haag
© Nikki van Toorn (CBS)
Op verzoek van de gemeente Den Haag brengt het CBS Urban Data Center/Den Haag (UDC) regionale omzetgegevens van de horeca en detailhandel in kaart.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de regio's gemeente Den Haag, Den Haag Centrum en 69 kernwinkelgebieden. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen de sectoren Detailhandel en Horeca.