Technische beroepen: sectoren en ranglijsten

Gegevens over personen werkzaam in technische beroepen, naar provincie en arbeidsmarktregio.
Deze vraag is een aanvulling op de tabellenset die afgelopen voorjaar is samengesteld voor de Monitor Techniekpact in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Platform Bèta Techniek (PBT) wil voor een deel van de populatie uit dat onderzoek graag extra uitsplitsingen naar provincie en arbeidsmarktregio en een meer gedetailleerde uitsplitsing van niet-technische sectoren.