Kilometers Nederlandse personenauto’s, 2016-2017

Deze tabel bevat gegevens over verkeersprestaties (voertuigkilometers) van Nederlandse personenauto’s. De tabel bevat ook het aantal personenauto's dat gedurende het jaar in gebruik was en het gemiddeld jaarkilometrage.
De cijfers hebben betrekking op de verslagjaren 2016 en 2017. De cijfers zijn uitgesplitst naar brandstofsoort (benzine, diesel, LPG en overig) en naar eigendom van het voertuig (particulier of bedrijf).