Verrekend fraude- en boetebedrag 2017

Maatwerkrapport over het verrekenen van fraude- en boetebedragen bij ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 door gemeenten.
Dit rapport beschrijft de resultaten van een extra uitvraag naar de bedragen die door gemeenten zijn verrekend bij nieuw ingestroomde fraude- en boetevorderingen in 2017 vóór opgave aan het CBS. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).