Leven lang leren 25 tot 65 jaar prov. Zuid-Holland 2017

Leven lang leren 25 tot 65 jaar in de provincie Zuid-Holland op persoons-/bedrijfsniveau
Cijfers over een leven lang leren op persoonsniveau zijn bepaald voor personen in de leeftijdsgroep 25 tot 65 jaar. Daarmee wordt aangesloten bij de EU indicator Adult Learning. Cijfers over leven lang leren op het niveau van bedrijven betreffen bedrijven in de private sector met minimaal 10 werknemers. Informatie over deelname aan een leven lang leren zijn beschikbaar vanuit verschillende databronnen. De cijfers in de bijgevoegde tabellen zijn afkomstig uit de Enquete Beroepsbevolking (EBB) en de Continuing Vocational Training Survey (CVTS) uitgevoerd door het CBS. In opdracht van consultancybureau Birch heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over deelname aan een leven lang leren in de provincie Zuid-Holland.

Downloads