Deelnemers levenlang leren 20 t/m 64 jaar

Aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenlang leren 2013-2017.
Het gaat hierbij om de deelname aan formele en niet-formele opleidingen. De tabel bevat cijfers over de kenmerken van deelnemers (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en motieven) als kenmerken van de opleiding die wordt gevolgd (niveau, bekostiging, duur en intensiteit). Het betreft uitsluitend de leeftijdsgroep 20 t/m 64 jaar. Van de deelnemers aan levenlang leren met werk is het huidige beroep, de bedrijfssector om de omvang van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, vermeld. Beroepen zijn geclassificeerd op basis van beroepsklasse van de BRC2014 van het CBS. De bedrijfssector is gebaseerd op de SBI2008 van het CBS. Voor het jaar 2013 is het aantal onbekenden wat groter dan voor de andere jaren 2014-2017. Dit komt omdat er in 2012 een herontwerp is geweest van de EBB, waarbij de vragenlijst omtrent onderwijsniveau is gewijzigd. De cijfers over bekostigd/niet-bekostigd onderwijs van 2017 zijn voorlopig. Vanwege een enigszins gewijzigde afbakening zijn deze cijfers van 2017 niet vergelijkbaar met eerdere jaren.
Maatwerk is gemaakt in opdracht van Onderzoeksbureau NIDAP.

Downloads